Fundusze Europejskie


 

 FUNDUSZE UNIJNE

 

Moto24.TV Sp. z o.o. realizuje obecnie jeden projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej:

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

8. Oś priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

8.2. Działanie ; Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Tytuł projektu:  Integracja oraz synchronizacja Systemów Informatycznych Moto24.TV Sp. z o.o. z Partnerami przy pomocy platformy B2B

Nazwa Beneficjenta: Moto24.TV Sp. z o.o.

Wartość projektu: 633 000, 00 PLN

Wartość dofinansowania: 443 100,00 PLN

Okres realizacji: 01.2014 – 12.2015

  

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI